7 dingen die ik extra waardeer sinds ik ouder-van ben

Zodra je kinderen krijgt, besef je wat je vroeger allemaal voor lief hebt genomen en nu moet missen. Zoals zomaar het huis verlaten als je daar zin in had. Of uitslapen. Als ouder van een zorgintensief kind, is die lijst al helemaal eindeloos. Maar je kunt het ook omdraaien. Sinds ik moeder ben van een zwaargehandicapte, rolstoelgebonden zoon, ben ik voor heel veel ook extra dankbaar.

01. Mijn twee andere kinderen

Wat een groot, groot wonder dat alles aan hen het gewoon ‘doet’. En dat ze ons meesleuren in het ‘gewone’ ouderschap.

02. Alleen weg

Elke minuut waarin je je níet hoeft te buigen over XL-luiers, PGB-formulieren of epilepsiemedicatie, voelt als een zomervakantie.

03. Slaap

Eens in de maand halen we het in, als onze zoon naar het logeerhuis is. En andere drie weken verheug ik me erop.

04. In Nederland wonen

Ja, ja, ja, er is zoveel níet goed geregeld. Maar man wat ben ik blij dat mijn zoon niet 24 uur per dag op z’n rug naar het plafond van een hutje in Afrika ligt te kijken.

05. Werk

Er zijn ouders die niet meer kunnen werken door de zorg voor hun kind. Ik waardeer het des te meer dat het in onze situatie kan, en dat ik het nog leuk vind ook.

06. Paarden

Ik had er niets mee, tot ze mijn zoon jarenlang op hun rug droegen, rechtop hielden en blij maakten. Met die trouwe lieve ogen van ze.

07. Andere ouders-van

Heel eerlijk: ik had er net zo weinig mee als met paarden. Maar mede dankzij ‘wat niemand weet…’, zie ik in hoe wij elkaar dragen, rechtop houden en blij maken.