Julie Hendriks

Julie Hendriks is kunstschilder en zorgt alleen voor Beer van 22 en zijn zusje van 16. Beer is een jongeman met zwaar autisme, een verstandelijke beperking en een spraaktaal stoornis. Beer woont thuis en gaat naar een dagbesteding voor een groepje met moeilijk verstaanbaar gedrag.